ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดป

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายไชยนันท์  ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงจัดประชุมอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอซำสูงครั้งที่ 1 /2562 ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร(อกม.) ระดับตำบล ระดับอำเภอ

       

       

18 มิถุนายน 62 14:12:14