ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 19 กันยายนยน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมมอบเงินโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต

วันที่ 19 กันยายนยน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง ร่วมมอบเงินโครงการช่วยเหลือต้นทุนการผลิต ผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2562/63 ไร่ละ 500 บาท  ณ ธกส.สาขาซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

7 ตุลาคม 62 10:17:27