ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้จัดงานวันมุทิตาจิต ให้กับ นายไชยนันท์ ใ

วันที่ 20 กันยายน 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ได้จัดงานวันมุทิตาจิต ให้กับ นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง และหัวหน้าส่วนราชการอำเภอซำสูง ร่วมงานในครั้งด้วย

      

7 ตุลาคม 62 10:19:40