ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 23 กันยายน 2562 นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประช

วันที่ 23 กันยายน 2562  นายไชยนันท์ ใจตรง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำเดือนวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

7 ตุลาคม 62 10:22:04