ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซ

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  นายสุเทพ นาร่อง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประชุมประจำเดือนวางแผนการดำเนินงานตามระบบ T&V System ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

      

7 ตุลาคม 62 10:34:07