ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 13 ตุลาคม 2562

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรซำสูง ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และจิตอาสา ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตร  วางพวงมาลา  ถวายบังคม  และพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ขวัญเมือง นายอำเภอซำสูง  เป็นประธานในพิธี  ณ วัดโพธิ์ชัย และ ห้องประชุมอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

16 ตุลาคม 62 10:10:22