ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. คุณปัทมา นิตยาทานุกูล เศรษฐกรซำนาญการพิเศษและคณะฯ จากสำนักงานเ

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 11:30 น. คุณปัทมา นิตยาทานุกูล เศรษฐกรซำนาญการพิเศษและคณะฯ จากสำนักงานเศรษกิจการเกษตร กทม. ร่วมกับ นายประจัญ ขันพิมล เกษตรอำเภอซำสูง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สำรวจข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วม โครงการส่งเสริมการเกษตรนาข้าว แบบแปลงใหญ่ เกษตรกรต้นแบบ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่นจำนวน 15 ราย

 

 

27 มิถุนายน 59 09:50:00