ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นางวารุณี ดอนสมจิตร ปลัดอาวุโสอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นายสำเริง

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 14.00 น. นางวารุณี ดอนสมจิตร ปลัดอาวุโสอำเภอซำสูง  มอบหมายให้ นายสำเริง โสบุญมา ปลัดอำเภอฝ่ายปกครอง  มอบปัจจัยการผลิตโครงการศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงชุมชน ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

 

27 มิถุนายน 59 10:06:01