ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันทึ่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง และคุ

วันทึ่ 25 มิถุนายน 2559 เวลา 09:00 น. นายประจัญ ขันพิมลเกษตรอำเภอซำสูง สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง และคุณไพรบูล พูลทอง ชมรมถ่ายทอดเทคโนโลยีฯขอนแก่น ร่วมกับศูนย์โตโยต้าขอนแก่น ส่งเสริมการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง  ร่วมกันฝึกอาชีพ การเพาะเห็ดฟาง กองเตี้ย ในตะกล้าและการ ปลูกพืชใช้น้ำน้อย ให้แก่เกตรกร  ศาลาวัดบ้านหนองบัวคำมูล ต.คูคำ อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น จำนวน 100 ราย และได้มอบปัจจัยการผลิตในการเพาะเห็ดฟางแก่เกษตรกร ที่เข้าฝึกอบรมฯ

 

 

 

 

27 มิถุนายน 59 10:11:51