ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล) เป็นประธานเปิดโครงการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (นายศิวาโรจน์ มุ่งหมายผล) เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมโยงการตลาด และลงนามความร่วมมือ MOU กับ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้ประกอบการโรงสีข้าว 6 ราย จากอำเภอเมือง บ้านไผ่ และอำเภอกระนวน ผู้นำเกษตรกร 12อำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ และ พาณิชย์จ.ขอนแก่น ร่วมลงนาม จัดโดย สนง.สหกรณ์จ.ขอนแก่น หัวหน้าทีมการตลาดแปลงใหญ่

 

 

 

22 สิงหาคม 59 16:26:11