ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเปิดตัวโครงกา

                                   วันที่  20 กรกฎาคม 2560  ดร.พัฒนา นุศรีอัน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติในการเปิดตัวโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนโดยนายชัย  ภู่เจริญชัยวรรณ นายอำเภอซำสูงได้กล่าวต้อนรับ และนายบุญมี แท่นงาม  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานจังหวัดขอนแก่น  และนายวันที เนื่องชุมพล เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง  ร่วมงานพิธีเปิดตัวโครง9101ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ณ ลานตากผลผลิตการเกษตร บ้านคู ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

 

21 กรกฎาคม 60 10:50:12