ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่14ธ.ค.2560 เปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561

   วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายทวิช  พิมพะ นอภ.ซำสูง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคเกษตร ปี 2561 กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการผลิตข้าวครบวงจร(งบจังหวัด) ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง เกษตรกรร่วม 100 ราย ในตำบลกระนวน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูงร่วมในพิธีด้วย

15 ธันวาคม 60 10:56:33