ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

วันที่ 11 มกราคม 2561 อบรมเกษตรกรจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย

 

    วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้นายสุเทพ นาร่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ให้อบรมเกษตรกรจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ย ณ ศดปข.ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เกษตรกรเข้าร่วมประชุมอบรม 21 ราย

 

 

15 มกราคม 61 10:45:54