ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561

    ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 24 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

       1.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชยา  แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ ต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ สหกรณ์ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ บ้านสว่าง-ซำโอง ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

       2.นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัดอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ หอประชมอำเภอซำสูง จ.ขอนแก่น

 

  

 

29 มกราคม 61 11:42:24