ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 26 ธันวาคม 2561 มีดังนี้
1.นายกิจจา หมอกเจริญ ปลัดอาวุธโสอำเภอำสูง ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าภาคการเกษตร  ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง ต.ขอนแก่น 

2. นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอ ได้นำพานักศึกษาแลกเปลี่ยนลงพื้นที่ศึกษาการปลูกกล้วย ณ ต.บ้านโนน อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

29 มกราคม 61 11:40:13