ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 26 มกราคม 2561 ดังนี้

        เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่คณะนิเทศสายที่ 3 จากสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น ติดตามนิเทศการปฏิบัติงานโครงการตามระบบส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2561 โดยมี นายกำจัด  ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมรับการนิเทศงานในครั้งนี้ 

 

13 กุมภาพันธ์ 61 10:28:11