ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

      ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด  ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 กิจกรรมจัดเวทีชุมชน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง 

 

13 กุมภาพันธ์ 61 10:37:44