ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

     ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 นายทวิช  พิมพะ นายอำเภอซำสูง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2561 ณ หอประชุมอำเภอซำสูง มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 90 ราย 

 

13 กุมภาพันธ์ 61 10:37:22