ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

    ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด  ศรเสนา นสว.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วย นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ จัดอบรมเกษตรกรโครงการอาสาสมัครเกษตร (อกม.)  ปี 2561 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฎิบัติงานอาสาสมัครเกษตร ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง จำนวน 20 ราย

13 กุมภาพันธ์ 61 14:48:32