ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

     ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 นายกำจัด  ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง อบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ผักแปลงใหญ่) ปี 2561 กิจกรรมการจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอซำสูง

 

19 กุมภาพันธ์ 61 12:04:06