ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561

 ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 5 มีนาคม 2561 นายกำจัด  ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ร่วมงานมหกรรมวันตลาดเกษตรกร ณ ตลาดเกษตร ประตูน้ำขอนแก่น 

 

7 มีนาคม 61 11:00:12