ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561

   ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 6 มีนาคม 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง  มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ    ปล่อยแตนเบียนลงสู่ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร ม.4 ต.กระนวน เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูที่เกิดขึ้น

 

7 มีนาคม 61 13:48:25