ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561

        ภารกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 3 เมษายน 2561 

 

      นายกำจัด  ศรเสนา  นวส.ชำนาญการ รก.ในตำแหน่งเกษตรอำเภอซำสูง มอบหมายให้ นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นวส.ปฏิบัติการ  นำพาเกษตรกร ต.ห้วยเตย จำนวนเกษตรกร 22 ราย เข้าอบรมโครงการฝึกอบรมอา่ชีพด้านการเกษตร 50 ศูนย์ฯ 50 อาชีพ หลักสูตร การผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช(ไส้เดือนฝอย) ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดขอนแก่น

 

 

9 เมษายน 61 10:36:35