ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

       ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

 

      วันที่ 9 เมษายน 2561 นางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ ร่วมออกประชาคมตามนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการการไทยนิยม ยั่งยืน เวทีที่ 3 ตำบลห้วยเตย อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น โดยมี ปลัดอำเภอประจำตำบลเป็นหัวหน้าชุด พร้อมด้วยส่วนราชการต่างๆในพื้นที่เป็นกรรมการ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พัฒนาชุมชน กศน ตำรวจ ทหาร ฯลฯ เพื่อรับฟังปัญหาต่างๆและแนวทางในการช่วยเหลือแก้ไขตามโครงการฯ  ณ บ้านห้วยเตย ม.1 ต.ห้วยเตย อ.ซำสูง จ.ขอนแก่น

 

 

9 เมษายน 61 10:36:17