ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561

     ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง วันที่ 9 เมษายน 2561

 

      ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นวส.ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง จัดประชุม อาสาสมัครเกษตร เพื่อวางแผนการจัดงานแผ่นดินพระเจ้าใหญ่ รวมใจของดีอำเภอซำสูง ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง 

 

9 เมษายน 61 10:57:21