ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561

   

      ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 9 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง  มอบหมายให้นางสาวนภาภรณ์ คุณธะรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนางสาวพัชยา แดนสีแก้ว นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ปล่อยแตนเบียนลงสู่ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร ม.6 ต.ห้วยเตย เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูที่เกิดขึ้น

 

10 เมษายน 61 10:30:37