ข้อมูลทั่วไป

เว็บไซต์สำนักงานเกษตรอำเภอ

ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561

     ภาระกิจสำนักงานเกษตรอำเภอซำสูง ประจำวันที่ 10 เมษายน 2561 นายกำจัด ศรเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอซำสูง  มอบหมายให้นางสมนึก ด่านซ้าย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  ปล่อยแตนเบียนลงสู่ไร่มันสำปะหลังของเกษตรกร ม.3 ต.กระนวน เพื่อกำจัดเพลี้ยแป้งสีชมพูที่เกิดขึ้น

 

10 เมษายน 61 10:35:32